zondag 25 augustus 2013

Vruchten van een regenachtig weekend

Lekker geknutseld voor Postcrossers met liefde voor zelfgemaakte kaarten. 

"Les fruits d'un week-end de pluvieux" Je me suis amusé à bricoler pour des Postcrossers qui aiment les cartes fait-maison. 

Voor een Amerikaanse liefhebber van papier, verf, inkt en rubber stempels:

Pour une américaine qui aime le papier, la peinture, l'encre et les tampons:


 
 
 

Kort geleden las ik in het Flow vakantieboek een artikel over oude schoolstempels.Het weekend daarna al zag ik er diverse liggen op een rommelmarkt. Ik heb er een paar gekocht. Erg leuk dat ik ze nu al kon gebruiken.

Récemment j'ai lu un article sur des tampons anciens d'école. Le weekend après j'en ai déjà trouvé sur une brocante. J'en ai acheté quelques uns. Très chouettes que j'ai pu m'en servir pour cette création.

 
 

Voor een jonge Turkse die van zingen houdt maakte ik:

Pour une turque qui aime la chante j'ai fait :

 

Na 2 dagen binnenzitten, hebben we gisteren toch ook maar een wandeling met de honden gemaakt in de stromende regen. Laarzen regenjas en parapluie zijn daar immers voor gemaakt!

Après 2 jours à la maison, nous avons finalement fait une promenade avec les chiens. Il pleuvait des cordes, mais les bottes, les imperméable et les parapluies sont faites pour ça!

 
 
 
 
 

zaterdag 24 augustus 2013

ATC petite fille ATC paon ATC fond de mer ATC petite maison

Hoogste tijd om enkele ATC’s te laten zien. Ik schreef dit artikel al eerder, maar dat bericht verdween op mysterieuze wijze toen ik alleen maar een wijziging wilde doorvoeren. Ik had dan ook niet direct zin om het verhaal over nieuw te schrijven. Nu dan:

Voor het thema “petite fille” ontving ik dit retro meisje van Pili . Op haar blog schrijft zij hoe ze het heeft gemaakt. Een goed bewaard stukje stof, kantje aan het jurkje, strikje in het haar en het tasje is een bedeltje, of hoe je dat ook noemt in het Nederlands.

Il est bien temps que je vous montre quelques ATC’s. J’ai déjà écrit cet article, mais l’article a disparu mystérieusement pendant que je changeais quelque chose.  L’envie de le récrire tout de suite me manquait. Mais, le voilà :

Pour le thème "petite fille" j’ai reçu cette petite fille rétro de Pili . Sur son blog elle écrit : Une petite fille provenant d'un très joli coupon de tissu (cadeau de Christine... il y a très longtemps! Mais quand j'aime un tissu... je l'économise!)... J'ai ajouté une petite dentelle à la base de sa robe, un petit nœud dans les cheveux, et un charm "Sac à main" de La Boutique...  pour jouer les coquettes!

Dit is mijn meisje op het strand. Een patroontje uit één van mijn Engelse tijdschriften. Ik stuurde haar naarTortue 

Ceci est ma petite fille sur la plage. Un modèle d’un de mes magazines anglaise. Je l’ai envoyé à Tortue 

Hierna ontving ik deze heerlijk kleurige "pauw" van Calypso  In haar briefje schrijft zij dat ze met een Nederlander getrouwd is en 25 jaar in Nederland heeft gewoond. Nu is zij weer terug op Franse bodem.

En suite j’ai reçu ce "paon" délicieusement coloré de la part de Calypso  Dans son petit mot elle me dit qu’elle a épousé un Hollandais et qu’ils ont vécus 25 ans aux Pays Bas. Aujourd’hui elle est de retour en France.

Bij het thema pauw moest ik natuurlijk denken aan de symbolen op de merklappen. Met veel plezier maakte ik dit mini merklapje voor Marcella.

Le thème paon me faisait tout de suite penser aux symboles des marquoirs. J’ai créé ce petit mini marquoir avec beaucoup de plaisir pour Marcelle.

Ook leuk was het thema « zeebodem » Het internationale karakter van internet wordt nog eens extra duidelijk nu ik een ATC ontving uit Italië van Gloria  Compleet met een prachtige kaart van haar vakantieadres en een echte schelp van het strand al daar. Op haar kaartje naaide zij mini namaak schelpjes en kraaltjes.

Aussi sympa, le thème “ fond de mer”  Le caractère international du web est accentué par la réception d’une ATC d’Italie. C’est Gloria  qui m’a envoyé son ATC accompagné d’une carte postale de son adresse de vacances et un coquillage de la plage. Sur son ATC elle a cousu des perles de coquillage.

 

Toen ik het thema las herinnerde ik mij een patroontje te hebben gezien van een snorkel met duikbril. Mijn kaartje noemde ik “blub” Ik mocht het sturen aan Micheline.

En lisant le thème je me souvenais d’avoir un modèle de lunettes à plonger.  Ma carte s’appelle « bloub » J’ai pu l’envoyer à Micheline.

Als Sandrine Sandrine de ingestuurde kaartjes publiceert zodat wij een keuze voor onze uitwisseling kunnen maken, moet je zoveel mogelijk kaartjes uitkiezen en haar een mail sturen. Tot nu toe koos ik alleen geborduurde kaartjes omdat dat ook mijn techniek is. Bij het zien van alle ontzettend leuke kaartjes met huisjes besloot ik geen voorkeuren op te geven. En zo mocht ik deze bijzondere collage van Calypso ontvangen.

Sandrine publie les ATC’s participantes pour que nous puissions faire notre choix pour une échange. Les plus possible pour faciliter les choses. Jusqu’à maintenant je choisissais que des cartes brodées, puisque c’est mon technique à moi. Mais en voyant tant de jolies cartes je n’ai pas donné de préférences. C’est ainsi que j’ai pu recevoir cette collage de Calypso

De tekst in de boom is een citaat van P.Dac. Na mijn vraagtekens is Calypso zo vriendelijk geweest om mij via email een en ander uit te leggen.
Dans l’arbre, une citation de P.Dac.  Après mes points d’interrogations, Calypso a été aimable de m’expliquer très bien par mail.

Als « petite maison » koos ik een vogelhuisje. Ik plakte het op een bladzijde uit een oud tijdschrift. De achtergrond lijkt erg op de achtergrond van de pauw van Calypso. Het leuke is dat ik die ten tijde van het maken van mijn huisje nog niet ontvangen had. Leuk ook dat dit Calypso en ik onze huisjes tegen elkaar mochten uitwisselen. Leuk gezien onze Frans-Nederlandse connectie.

Pour "petite maison" j’ai choisi une maison d’oiseaux. Je l’ai collé sur une page d’un ancien revu. Le plan arrière ressemble beaucoup celui du paon de Calypso.  Et je ne l’avais même pas reçu le jour de ma création. Très chouette aussi que Calypso et moi ont pu échangés nos petites maisons, vu notre connexion français-néerlandais.

Met dank aan Sandrine voor het organiseren van al deze uitwisselingen.

Un grand merci à Sandrine pour l’organisation de tous ces échanges.