zondag 24 november 2013

ATC herbier ATC comptine ATC écureuil

Avec plaisir je vous montre les ATC's reçues et envoyées depuis fin octobre. Toutes ces échanges ont été organisé par Sandrine Attention! Même si les photos sont grandes, les ATC's ne mesure que 6,4 sur 8,9 cm!

Hieronder de ATC's ontvangen en verstuurd sinds eind oktober. Alle uitwisselingen werden georganiseerd door Sandrine  Let op! Ook al zijn de foto's froot, de ATC's zijn slechts 6,4 bij 8,9 cm!

Pour le thème herbier j'ai reçu 3 fleurs brodés de la part de Josiane . Pour ce travail fin on a besoin de 3 loupes!

Voor het thema herbarium ontving ik 3 gebordurde bloemen van Josiane. Voor dit fijne werk zou ik 3 loepen nodig hebben!


 

Aux Pays Bas un herbier est beaucoup moins connu. Pendant mes années à l'école (1970-1981) j'en jamais fait, ou même entendu parler. Mes livres de point de croix français m'ont apprit ce que c'est. Voilà ma carte que j'ai envoyé à Nathalie.

In Nederland zijn we minder bekend met het herbarium. Tijdens mijn schooltijd (1970-1981) heb ik er nooit een gemaakt of überhaupt van gehoord. Mijn Franse borduur tijdschriften leerden mij wat het is. Dit is mijn kaartje. Ik stuurde het naar Nathalie.

 

Le thème suivant était La comptine. Micheline m'a envoyé cette belle carte. Un collage de tissue et broderie. Très originale!

Het volgende onderwerp Een kinderliedje. Micheline stuurde mij dit prachtige kaartje. Een collage van stof en borduurwerk. Héél origineel!

 

 

Encore un petit problème pour une étrangère..........qui connais aucune comptine française. C'est la fille d'une copine qui m'a dépanné. Je lui ai demandé sa comptine préféré. Sa choix 'une souris verte' qui est maintenant chez Claudine en Alsace.

Alweer een probleempje voor een buitenlander.......die geen enkel Frans kinderliedje kent. De dochter van een vriendien hielp me uit de brand. Ik vroeg haar om haar favoriete lidje. Dit was haar keuze, "une souris verte"  (een groene muis verandert in een slak...) De muis is nu bij Claudine in de Elzas.

 

Toujours un bon sujet,  la nature. Sandrine nous a proposé l'échange d'un écureuil. Cet écureuil très amusant m'est envoyé par Martine Un grand sourire sur mon visage quand j'ai ouvert l'enveloppe.

Altijd een dankbaar onderwerp, de natuur. Sandrine stelde voor om een ATC met een eekhoorn te maken. Deze vrolijke kreeg ik van Martine . Hij toverde een grote glimlach op mijn gezicht toen ik de enveloppe opende.

 
 

Je savais toute de suite que je voulais broder l'écureuil Nutkin de Beatrix Potter. Le titre de mon ATC 'The tale of squirrel Nutkin' Corinne l'a choisi.

Ik wist direct dat ik de eekhoorn Nutkin van Beatrix Potter wilde borduren. Als titel voor de ATC koos ik 'The tale of squirrel Nutkin' Hij werd uitgekozen door Corinne.

 
 
 

zondag 3 november 2013

Hoort zegt het voort !

Met het regenboogkussen hopen wij wat kleur te brengen in het leven
van hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kent u iemand in uw naaste omgeving die geestelijk of lichamelijk
door een dal gaat, en wilt u diegene laten weten dat hij of zij er
niet alleen voor staat, vraag dan een regenboogkussen aan.

Meer weten of helpen met het borduren van de lapjes ?
Kijk voor meer informatie op de

 

 Website

of op

   Facebook

Dit is de letterlijke tekst van de startpagina van de Regenboogkussens waar ik al weer een aantal jaartjes met veel plezier voor borduur. Op de website en Facebook staan alle tot nu toe overhandigde kussens. Hieronder de kussens waar ik dit jaar aan mee heb gewerkt. Die koddige met het rode halster heb ik geborduurd. 

Petite explication en français:

Je brode pour le site ci-dessus. 5 personnes brodent un carré et une sixième en crée une housse de coussin. Nous faisons ça pour des personnes en difficultés physique ou psychologique. Tout le monde peut nous demander de confectionner un coussin pour l'offrir à une personne en difficulté en guise de soutient. Ci-dessous les coussins auxquels j'ai participé en 2013.

 
 
 

Voor deze voetbal liefhebber maakte ik het mini merklapje in het midden


Nooit gedacht ooit een eenhoorn te zullen borduren.

De fee links bovenin ontdekte ik als freebie op de website van Brookes Books publishing. Het kussen is inmiddels overhandigd, dus ik kan het publiceren en ik heb een bedankje aan Brooke gestuurd voor het gratis patroontje.

 Het engeltje links bovenaan is van mijn hand.

Vrij regelmatig is het thema poezen. In mijn bestanden noem ik ze katten. Nou dan weet je het wel. Nee hoor ik ben geen kattenhater. We hebben alleen een terriër in huis die dat wel is. Het is me vaak wel allemaal te schattig, maar voor deze ging ik helemaal voluit voor de schattigheid en maakte ik de poes in de bloempot.

De ontvanger van dit kussen is o.a Laura Asley liefhebber. Door een beetje te Googlen zag ik de stofjes en behangetjes. In een van m'n Franse tijdschriften vond ik het patroontje in het midden. Zie je wat een verschillende onderwerpen er voor 1 kussen kunnen zijn en hoe een prachtig geheel er dan toch van gemaakt wordt? Hulde aan de naaisters! 

5 eekhoorns, wat een heerlijke beestjes. De mijne viel wat klein uit, dus borduurde ik wat blaadjes en nootjes om hem heen.
zaterdag 2 november 2013

Stitcher's alphabet V W X

"We zijn er bijna!""On y sera bientôt!"

V is for variegated thread

 Je ziet niet veel van het gevarieerde draad. Ik denk dat ik het anders had moeten doen.Waarschijnlijk ieder kruisje direct afmaken..... volgende keer beter.

On ne voit pas vraiment la variation du fil. J'aurais dû faire autrement. Probablement finir chaque croix directement........ Hélas ça sera pour une autre fois.

W is for Wool
 X is for Cross Stitch
 A tm X

 

De Y komt op de onderste regel links en de Z helemaal rechts. Er tussenin wil ik dan m'n naam en de datum borduren. Daarna komt het moeilijkste voor mij;het geheel netjes afwerken. Ik wil er een wandkleed van maken met lusjes en zo. Ik ben nogal onhandig met knippen en naaien, dus dat wordt nog een hele uitdaging.

L'Y sera brodé à gauche et le Z complètement à droite. Au milieu je broderai mon nom et la date. Après, le plus dur pour moi. La finissons. Je veux la transformer en tapisserie avec des boucles au-dessus. Je suis un peu maladroite pour la couture, alors une véritable défi.