zondag 24 november 2013

ATC herbier ATC comptine ATC écureuil

Avec plaisir je vous montre les ATC's reçues et envoyées depuis fin octobre. Toutes ces échanges ont été organisé par Sandrine Attention! Même si les photos sont grandes, les ATC's ne mesure que 6,4 sur 8,9 cm!

Hieronder de ATC's ontvangen en verstuurd sinds eind oktober. Alle uitwisselingen werden georganiseerd door Sandrine  Let op! Ook al zijn de foto's froot, de ATC's zijn slechts 6,4 bij 8,9 cm!

Pour le thème herbier j'ai reçu 3 fleurs brodés de la part de Josiane . Pour ce travail fin on a besoin de 3 loupes!

Voor het thema herbarium ontving ik 3 gebordurde bloemen van Josiane. Voor dit fijne werk zou ik 3 loepen nodig hebben!


 

Aux Pays Bas un herbier est beaucoup moins connu. Pendant mes années à l'école (1970-1981) j'en jamais fait, ou même entendu parler. Mes livres de point de croix français m'ont apprit ce que c'est. Voilà ma carte que j'ai envoyé à Nathalie.

In Nederland zijn we minder bekend met het herbarium. Tijdens mijn schooltijd (1970-1981) heb ik er nooit een gemaakt of überhaupt van gehoord. Mijn Franse borduur tijdschriften leerden mij wat het is. Dit is mijn kaartje. Ik stuurde het naar Nathalie.

 

Le thème suivant était La comptine. Micheline m'a envoyé cette belle carte. Un collage de tissue et broderie. Très originale!

Het volgende onderwerp Een kinderliedje. Micheline stuurde mij dit prachtige kaartje. Een collage van stof en borduurwerk. Héél origineel!

 

 

Encore un petit problème pour une étrangère..........qui connais aucune comptine française. C'est la fille d'une copine qui m'a dépanné. Je lui ai demandé sa comptine préféré. Sa choix 'une souris verte' qui est maintenant chez Claudine en Alsace.

Alweer een probleempje voor een buitenlander.......die geen enkel Frans kinderliedje kent. De dochter van een vriendien hielp me uit de brand. Ik vroeg haar om haar favoriete lidje. Dit was haar keuze, "une souris verte"  (een groene muis verandert in een slak...) De muis is nu bij Claudine in de Elzas.

 

Toujours un bon sujet,  la nature. Sandrine nous a proposé l'échange d'un écureuil. Cet écureuil très amusant m'est envoyé par Martine Un grand sourire sur mon visage quand j'ai ouvert l'enveloppe.

Altijd een dankbaar onderwerp, de natuur. Sandrine stelde voor om een ATC met een eekhoorn te maken. Deze vrolijke kreeg ik van Martine . Hij toverde een grote glimlach op mijn gezicht toen ik de enveloppe opende.

 
 

Je savais toute de suite que je voulais broder l'écureuil Nutkin de Beatrix Potter. Le titre de mon ATC 'The tale of squirrel Nutkin' Corinne l'a choisi.

Ik wist direct dat ik de eekhoorn Nutkin van Beatrix Potter wilde borduren. Als titel voor de ATC koos ik 'The tale of squirrel Nutkin' Hij werd uitgekozen door Corinne.

 
 
 

zondag 3 november 2013

Hoort zegt het voort !

Met het regenboogkussen hopen wij wat kleur te brengen in het leven
van hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kent u iemand in uw naaste omgeving die geestelijk of lichamelijk
door een dal gaat, en wilt u diegene laten weten dat hij of zij er
niet alleen voor staat, vraag dan een regenboogkussen aan.

Meer weten of helpen met het borduren van de lapjes ?
Kijk voor meer informatie op de

 

 Website

of op

   Facebook

Dit is de letterlijke tekst van de startpagina van de Regenboogkussens waar ik al weer een aantal jaartjes met veel plezier voor borduur. Op de website en Facebook staan alle tot nu toe overhandigde kussens. Hieronder de kussens waar ik dit jaar aan mee heb gewerkt. Die koddige met het rode halster heb ik geborduurd. 

Petite explication en français:

Je brode pour le site ci-dessus. 5 personnes brodent un carré et une sixième en crée une housse de coussin. Nous faisons ça pour des personnes en difficultés physique ou psychologique. Tout le monde peut nous demander de confectionner un coussin pour l'offrir à une personne en difficulté en guise de soutient. Ci-dessous les coussins auxquels j'ai participé en 2013.

 
 
 

Voor deze voetbal liefhebber maakte ik het mini merklapje in het midden


Nooit gedacht ooit een eenhoorn te zullen borduren.

De fee links bovenin ontdekte ik als freebie op de website van Brookes Books publishing. Het kussen is inmiddels overhandigd, dus ik kan het publiceren en ik heb een bedankje aan Brooke gestuurd voor het gratis patroontje.

 Het engeltje links bovenaan is van mijn hand.

Vrij regelmatig is het thema poezen. In mijn bestanden noem ik ze katten. Nou dan weet je het wel. Nee hoor ik ben geen kattenhater. We hebben alleen een terriër in huis die dat wel is. Het is me vaak wel allemaal te schattig, maar voor deze ging ik helemaal voluit voor de schattigheid en maakte ik de poes in de bloempot.

De ontvanger van dit kussen is o.a Laura Asley liefhebber. Door een beetje te Googlen zag ik de stofjes en behangetjes. In een van m'n Franse tijdschriften vond ik het patroontje in het midden. Zie je wat een verschillende onderwerpen er voor 1 kussen kunnen zijn en hoe een prachtig geheel er dan toch van gemaakt wordt? Hulde aan de naaisters! 

5 eekhoorns, wat een heerlijke beestjes. De mijne viel wat klein uit, dus borduurde ik wat blaadjes en nootjes om hem heen.
zaterdag 2 november 2013

Stitcher's alphabet V W X

"We zijn er bijna!""On y sera bientôt!"

V is for variegated thread

 Je ziet niet veel van het gevarieerde draad. Ik denk dat ik het anders had moeten doen.Waarschijnlijk ieder kruisje direct afmaken..... volgende keer beter.

On ne voit pas vraiment la variation du fil. J'aurais dû faire autrement. Probablement finir chaque croix directement........ Hélas ça sera pour une autre fois.

W is for Wool
 X is for Cross Stitch
 A tm X

 

De Y komt op de onderste regel links en de Z helemaal rechts. Er tussenin wil ik dan m'n naam en de datum borduren. Daarna komt het moeilijkste voor mij;het geheel netjes afwerken. Ik wil er een wandkleed van maken met lusjes en zo. Ik ben nogal onhandig met knippen en naaien, dus dat wordt nog een hele uitdaging.

L'Y sera brodé à gauche et le Z complètement à droite. Au milieu je broderai mon nom et la date. Après, le plus dur pour moi. La finissons. Je veux la transformer en tapisserie avec des boucles au-dessus. Je suis un peu maladroite pour la couture, alors une véritable défi.

zaterdag 26 oktober 2013

ATC rentrée ATC bateau à voile ATC timbré

In september viel er een verrassing in de bus. Ik was glad vergeten dat ik "ja" had gezegd op een privé uitwissling met Marcelle. Deze prachtige vogel stelletje borduurde zij over 1 draadje!

Début septembre une belle surprise dans ma boîte aux lettres. Mon "oui" à une échange privé avec Marcelle m'était complètement échappé. Elle m'a brodé ce joli couple d'oiseaux sur 1 fil!

 In allerijl maakte ik toen voor haar deze vogeltjes.

En vitesse je lui ai fait ce couple en échange.

 

Sandrine organiseert diverse ATC uitwisselingen, voor de meeste schrijf ik me in. Zo ook voor het thema zeilboot. Dit vrolijk gekleurde bootje ontving ik van Patricia, compleet met een (voor Franstaligen) bekend gedicht. 

Sandrine organises plusieurs échanges d'ATC. Je m'inscris pour la plupart. Ainsi pour le thème bateau à voile. Patricia m'a envoyé ce petit bateau coloré. Accompagné d'un poème bien connu par les francophone.

 
 
 

Mijn kaartje ging naar Maddy .Ik kon niet zo goed kiezen tussen de vele patroontjes, dus lostte ik het zo op:

Ma carte est partie chez Maddy J'avais du mal à choisir parmi tout les modèles. Voilà ma solution:

 

Nog een leuke opdracht. Maak een kaartje waar minstens 1 postzegel op staat. Ik ben heel blij dat ik het kaartje van Anne kreeg getiteld "timbre vert" Postzegel liefhebbers weten dat op de standaard Franse postzegel Marianne is afgebeeld. Sinds enige tijd bestaat er ook langzamere (?) post. waarvoor de goedkopere groene postzegel is bestemd.  De nieuwste Marianne dateert van dit jaar. Anne plakte deze onder haar minitieuse borduurwerk.

Encore une mission originale. Fait une carte sur laquelle il y a au moins 1 timbre. Je suis très contente d'avoir reçu la petite carte d'Anne intitulé "timbre vert" . Elle a collé la nouvelle Marianne 2013 sous sa broderie méticuleuse.


 

Mijn kaartje is een collage. In de loop van de tijd heb ik van alles en nog wat gekocht aan papier, bedeltjes, bandjes, garen etc etc. Dus wanneer ik een kaartje ga samenstellen heb ik volop keus.Ik stuurde het aan Martine 

Ma carte est une collage. Au fur et à mesure je me suis acheté plein de fournitures. papier, charmes, fils rubans etc. etc. alors au moment de la création j'ai beaucoup de choix. Je l'ai envoyé à Martine

 

donderdag 26 september 2013

Stitcher's alphabet Q R S T U

Het was even stil op m'n blog, maar ik heb gewoon doorgewerkt hoor. Kijk maar. Pas beaucoup sur mon blog dernièrement. Mais j’ai bien travaillé. Regardez

Q is for Quilt

 
 

R is for Red Work

 
 

T is for tatting

 

U is for unfinished object

 

Het geheel      L'ensemble

 

 

 

 
 
 

zondag 25 augustus 2013

Vruchten van een regenachtig weekend

Lekker geknutseld voor Postcrossers met liefde voor zelfgemaakte kaarten. 

"Les fruits d'un week-end de pluvieux" Je me suis amusé à bricoler pour des Postcrossers qui aiment les cartes fait-maison. 

Voor een Amerikaanse liefhebber van papier, verf, inkt en rubber stempels:

Pour une américaine qui aime le papier, la peinture, l'encre et les tampons:


 
 
 

Kort geleden las ik in het Flow vakantieboek een artikel over oude schoolstempels.Het weekend daarna al zag ik er diverse liggen op een rommelmarkt. Ik heb er een paar gekocht. Erg leuk dat ik ze nu al kon gebruiken.

Récemment j'ai lu un article sur des tampons anciens d'école. Le weekend après j'en ai déjà trouvé sur une brocante. J'en ai acheté quelques uns. Très chouettes que j'ai pu m'en servir pour cette création.

 
 

Voor een jonge Turkse die van zingen houdt maakte ik:

Pour une turque qui aime la chante j'ai fait :

 

Na 2 dagen binnenzitten, hebben we gisteren toch ook maar een wandeling met de honden gemaakt in de stromende regen. Laarzen regenjas en parapluie zijn daar immers voor gemaakt!

Après 2 jours à la maison, nous avons finalement fait une promenade avec les chiens. Il pleuvait des cordes, mais les bottes, les imperméable et les parapluies sont faites pour ça!

 
 
 
 
 

zaterdag 24 augustus 2013

ATC petite fille ATC paon ATC fond de mer ATC petite maison

Hoogste tijd om enkele ATC’s te laten zien. Ik schreef dit artikel al eerder, maar dat bericht verdween op mysterieuze wijze toen ik alleen maar een wijziging wilde doorvoeren. Ik had dan ook niet direct zin om het verhaal over nieuw te schrijven. Nu dan:

Voor het thema “petite fille” ontving ik dit retro meisje van Pili . Op haar blog schrijft zij hoe ze het heeft gemaakt. Een goed bewaard stukje stof, kantje aan het jurkje, strikje in het haar en het tasje is een bedeltje, of hoe je dat ook noemt in het Nederlands.

Il est bien temps que je vous montre quelques ATC’s. J’ai déjà écrit cet article, mais l’article a disparu mystérieusement pendant que je changeais quelque chose.  L’envie de le récrire tout de suite me manquait. Mais, le voilà :

Pour le thème "petite fille" j’ai reçu cette petite fille rétro de Pili . Sur son blog elle écrit : Une petite fille provenant d'un très joli coupon de tissu (cadeau de Christine... il y a très longtemps! Mais quand j'aime un tissu... je l'économise!)... J'ai ajouté une petite dentelle à la base de sa robe, un petit nœud dans les cheveux, et un charm "Sac à main" de La Boutique...  pour jouer les coquettes!

Dit is mijn meisje op het strand. Een patroontje uit één van mijn Engelse tijdschriften. Ik stuurde haar naarTortue 

Ceci est ma petite fille sur la plage. Un modèle d’un de mes magazines anglaise. Je l’ai envoyé à Tortue 

Hierna ontving ik deze heerlijk kleurige "pauw" van Calypso  In haar briefje schrijft zij dat ze met een Nederlander getrouwd is en 25 jaar in Nederland heeft gewoond. Nu is zij weer terug op Franse bodem.

En suite j’ai reçu ce "paon" délicieusement coloré de la part de Calypso  Dans son petit mot elle me dit qu’elle a épousé un Hollandais et qu’ils ont vécus 25 ans aux Pays Bas. Aujourd’hui elle est de retour en France.

Bij het thema pauw moest ik natuurlijk denken aan de symbolen op de merklappen. Met veel plezier maakte ik dit mini merklapje voor Marcella.

Le thème paon me faisait tout de suite penser aux symboles des marquoirs. J’ai créé ce petit mini marquoir avec beaucoup de plaisir pour Marcelle.

Ook leuk was het thema « zeebodem » Het internationale karakter van internet wordt nog eens extra duidelijk nu ik een ATC ontving uit Italië van Gloria  Compleet met een prachtige kaart van haar vakantieadres en een echte schelp van het strand al daar. Op haar kaartje naaide zij mini namaak schelpjes en kraaltjes.

Aussi sympa, le thème “ fond de mer”  Le caractère international du web est accentué par la réception d’une ATC d’Italie. C’est Gloria  qui m’a envoyé son ATC accompagné d’une carte postale de son adresse de vacances et un coquillage de la plage. Sur son ATC elle a cousu des perles de coquillage.

 

Toen ik het thema las herinnerde ik mij een patroontje te hebben gezien van een snorkel met duikbril. Mijn kaartje noemde ik “blub” Ik mocht het sturen aan Micheline.

En lisant le thème je me souvenais d’avoir un modèle de lunettes à plonger.  Ma carte s’appelle « bloub » J’ai pu l’envoyer à Micheline.

Als Sandrine Sandrine de ingestuurde kaartjes publiceert zodat wij een keuze voor onze uitwisseling kunnen maken, moet je zoveel mogelijk kaartjes uitkiezen en haar een mail sturen. Tot nu toe koos ik alleen geborduurde kaartjes omdat dat ook mijn techniek is. Bij het zien van alle ontzettend leuke kaartjes met huisjes besloot ik geen voorkeuren op te geven. En zo mocht ik deze bijzondere collage van Calypso ontvangen.

Sandrine publie les ATC’s participantes pour que nous puissions faire notre choix pour une échange. Les plus possible pour faciliter les choses. Jusqu’à maintenant je choisissais que des cartes brodées, puisque c’est mon technique à moi. Mais en voyant tant de jolies cartes je n’ai pas donné de préférences. C’est ainsi que j’ai pu recevoir cette collage de Calypso

De tekst in de boom is een citaat van P.Dac. Na mijn vraagtekens is Calypso zo vriendelijk geweest om mij via email een en ander uit te leggen.
Dans l’arbre, une citation de P.Dac.  Après mes points d’interrogations, Calypso a été aimable de m’expliquer très bien par mail.

Als « petite maison » koos ik een vogelhuisje. Ik plakte het op een bladzijde uit een oud tijdschrift. De achtergrond lijkt erg op de achtergrond van de pauw van Calypso. Het leuke is dat ik die ten tijde van het maken van mijn huisje nog niet ontvangen had. Leuk ook dat dit Calypso en ik onze huisjes tegen elkaar mochten uitwisselen. Leuk gezien onze Frans-Nederlandse connectie.

Pour "petite maison" j’ai choisi une maison d’oiseaux. Je l’ai collé sur une page d’un ancien revu. Le plan arrière ressemble beaucoup celui du paon de Calypso.  Et je ne l’avais même pas reçu le jour de ma création. Très chouette aussi que Calypso et moi ont pu échangés nos petites maisons, vu notre connexion français-néerlandais.

Met dank aan Sandrine voor het organiseren van al deze uitwisselingen.

Un grand merci à Sandrine pour l’organisation de tous ces échanges.


 
 

woensdag 31 juli 2013

Postcrossing, nog altijd leuk

Nooit met "ik" beginnen. Dat leerden we op school. Maar ja in 2013 op een weblog vindt men dat wellicht heel gewoon? Dus:

Ik vind Postcrossing nog steeds erg leuk om te doen. Als ik het ook nog kan combineren met een beetje creativiteit is het helemaal leuk. Hier een overzichtje van mijn zelfgemaakte kaarten:

On m'a appris à l'école qu'il ne faut jamais commencer une lettre avec JE.  Mais peut-être qu’on trouve ça tout à fait normal en 2013 sur un weblog ? Alors :

J’aime encore toujours participer à Postcrossing . Encore plus en combinaison d’un peu de créativité. Ici je vous montre met cartes faites main :

zaterdag 15 juni 2013

P is for Pincushion

 

Ik was lekker op stoom, dus ook de P maar alvast gemaakt. Ik zag net in het blogje van Nalex dat zij echt zo'n tomaat speldenkussen heeft mét zo'n framboosje (aarbei?) eraan. Het zal dus wel een begrip zijn in handwerkland. Of is het echt toeval ? Mijn bordeaux rode kraaltjes zijn nogal groot, dus ik heb ze hier vervangen door groene. Ook lekker fris toch?

Bien en route j'avais envie de faire le P tout de suite. Sur le blog de Nalex je viens de voir qu'elle possède un pique-aiguille tomate avec le petit framboise, exactement pareil. S’ agit-il d'un coïncidence ou est-ce connu partout dans le monde des brodeuses? Mes perles rouge bourgogne sont un peu grand, je les ai remplacé par des verts. Bien frais, n'est-ce pas?

 

Het wordt al een hele lap.  La toile avance


O is for Overdyes
 

Nooooit van gehoord. "overdyed embroidery floss". Via het blogje van Nalex op 1 juni leerde ik dat het draad betreft dat een tweede verfbad krijgt. Ik blijk laatste op een rommelmarkt zo'n streng gekocht te hebben.

Van deze O vind ik het erg mooi dat de DMC etiketjes zo levensecht zijn.

"O is for Overdyes" QUOI ? C'est Nalex qui l'explique bien sur son blog du 1 juin :

 Il est question des "overdyed embroidery floss", donc des échevettes "surteintes".  La méthode de surteinture consiste à teindre une autre couleur sur une déjà présente. La couleur originale se mélange à la nouvelle, créant ainsi une couleur complètement différente.