maandag 22 december 2014

Calendrier de l'Avent

Comme l'année dernière Sandrine a organisé un calendrier l'Avent sur son blog. Depuis le 1 décembre elle montre chaque jour une ATC d'une des participantes.

Net als vorig jaar heeft Sandrine een gesamenlijke Advents kalender georganiseerd. Sinds 1 december laat zij iedere dag een kaartje zien van een van de deelneemsters.

Aujourd'hui, jour 22 m'était accordé.

Dag 22, vandaag, kreeg ik toebedeeld.

 
Allez faire un tour sur son blog Bienvenue chez Sandrine pour voir tout les jours.
 
Kijk maar eens op haar blog Bienvenue chez Sandrine om alle dagen te zien.
 


ATC Les Pays Bas

C'est Valérie-Anne qui m'a proposé une échange privé sur Les Pays Bas. Nous étions sur les mêmes ondes. Son moulin se trouve dans un champ de tulipes où mon petit bon homme passe prendre les tulipes en vélo.

Ik werd benaderd door Valérie-Anne om voor elkaar een kaartje te maken over Nederland. We zaten, hoe toevallig (ahum) op hetzelfde spoor. Haar molen staat in een tulpenveld en mijn mannetje haalt daar op de fiets zijn tulpen.

"au milieu des tulipes"                                                    

 
"les clichés hollandais"
 
 
 

zondag 21 december 2014

ATC apiculture * cerf volant * cinéma * fête foraine * pique-nique

 

Nog altijd heb ik jullie niet alle ATC kaartjes laten zien. Ze zijn allemaal even leuk. Door ze online te zetten kunnen alle liefhebbers meekijken. Daar gaan we.

Je n'ai toujours pas montré tout les petites cartes ATC. Elle sont toutes aussi mignonne. En les montrant sur le net tout es amateurs peuvent les voir.Alons-y!

Links de bloemtjes en de bijtjes van Marcelle, rechts de mijne.

A gauche les fleurs, l'abeille et le miel de Marcelle, à droite les miensThema : Vlieger. Links die van Sandrine Het Chineesje rechts is van mij
 
Thème : cerf-volant à gauche celui de Sandrine . Le petit Chinois à droite est le mien.
 
Thema : Film Sandrine maakte de schoenen en wandelstok van Charlie Chaplin. Die van mjj noemde ik "and the winner is..."
 
Thème : Cinéma. Sandrine a brodé les chaussures et la canne de Charlie Chaplin. Le titre de ma carte est "and the winner is..." 
 

 

Thema: Kermis . Van Mady is deze in 3D. Mooie lolly! Mijn plaatje van de katten in de draaimolen plukte ik van het internet.
 
Thème: La fête foraine. La belle sucette et ballons vient de Mady. Mon image des chats au manège vient du web.
 
 
Thema: picknick  Dominique is de maker van " Goûter sur l'herbe entre amis"
 
Thème : pique-nique   Dominique est la créatrice de " Goûter sur l'herbe entre amis"

In haar envelop zat nog een verrassing Dankjewel Dominique !

Dans son enveloppe il y avait encore une surprise. Merci Dominique !

 
En dit is mijn zomerse mandje.
 
Et voila mon panier estival
 


vrijdag 5 december 2014

Saint Nicolas

Sint Nicolaas, een kinderfeest en hier in Noord Frankrijk allang vergeten. Echter, 12 jaar na onze verhuizing heeft de Sint ons Franse adres achterhaald. En kijk eens wat hij ons heeft gestuurd:
 
Saint Nicolas, une fête pour les enfants. Longtemps oublié ici au Nord de la France. Encore toujours fêté aux Pays Bas avec cadeaux poèmes et friandises.
Après 12 ans en France, Saint Nicolas a trouvé notre adresse française. Et voici ce qu'il nous a envoyé:
 
 
DANKJEWEL SINTERGIJS !!!!
MERCI SAINT GIJS !!!!!
 

zondag 30 november 2014

ATC - timbrée


Vandaag laat ik jullie weer wat leuke ATC kaartjes zien. Tot mijn schrik kom ik erachter dat ik er een paar vergeten ben te publiceren. En Mady stuurde  nog wel zo’n prachtige zelfgemaakte kaart mee én ook nog een extra ATC kaartje! Mea Culpa!
Aujourd’hui  je vous montre encore quelques jolies cartes ATC.  A ma grande horreur je vois que j’ai oublié de publié quelques-unes. En plus Mady m'a fait une telle belle carte postale et un petit plus ! Mea Culpa !
Ik had leuke postzegels, dus maakte en ontving ik 2 kaartjes.
J’avais de jolis timbres, à cause de ça j’ai fait et reçu  petites cartes.
Mady stuurde mij:  Mady m’a  envoyé:

 
Haar begeleidend kaartje en een extraatje - Sa carte d'accompagnement et son petit plus
 
 
 
 
Martine stuurde mij :  Martine m’a envoyé :
 


Mijn kaartjes :   Mes cartes :

                                                                            Magie d’agrumes
                                                                                     La mode

Mady en Martine sorry dat ikjullie kaartjes nog niet geplaatst had. Ik heb ze echt zeer gewaardeerd. En Sandrine  bedankt voor het organiseren.

Mady et Martine mes excuses de ne pas avoir publié vos ATC. Elles sont absolument appréciées ! Et merci Sandrine pour ton organisation 

vrijdag 14 november 2014

A girl should be two things : WHO and WHAT she wants (Coco Chanel)

POSTCROSSING SURPRISES
 

Today I received this card from Sini from Finland as a thank you for the card I stitched for her . I love selfmade cards, so this was a lovely surprise


Vandaag ontving ik dit kaartje van Sini uit Finland als bedankje voor de kaart die ik voor haar borduurde. Ik ben dol op zelfgemaakte kaarten, dus dit was een hele leuke verrassing.


Cette carte m'a été envoyé pas Sini de Finlande, pour me remercier de la carte que je l'avait brodée. J'adore les cartes fait main. C'est alors une très belle surprise.


On her Postcrossing profile she tells that she likes chickens AND selfmade. So I made her the following card. You can not show people's address on Postcrossing scans, so I've invented the addrress with the help of Google translate.


Op haar Postcrossing profile verteld ze dat ze dol is op kippen EN zelfgemaakte kaarten. Daarom maakte ik de volgende kaart voor haar. Je mag geen adressen op je scans laten zien, dus verzon in het adres met behulp van Google translate.


Son profile Postcrossing dit qu'elle adore les poules ET les cartes fait main. Je lui ai fait la carte suivante. J'ai inventé l'adresse  à l'aide de Google translate. On ne peut pas montrer les vraies adresses sur les scan.


woensdag 12 november 2014

Tabak

Van onze woning, een voormalige watermolen, zijn door de jaren heen ansichtkaarten gemaakt. We hebben al 15 verschillend kaarten gekregen en gekocht. De foto van dit blog is er één van. De meeste zijn van het wiel, de barrage en de rivier. Maar we hebben ook 2 kaarten van de binnenplaats. Deze is genomen vanaf de brug langs de voorgevel.

 

Wij zijn van mening dat wat daar aan de gevel hangt( boven de hoofden van de 2 mannen) tabak is dat hangt te drogen.  

 

Velen verbouwden destijds hun eigen tabak.

 

Saint Pol sur Ternoise was bekend om zijn goede tabak. Al in de 18e eeuw werd er ook commercieel tabak geteeld. Eind 19e eeuw werd er een groot opslagmagazijn gebouwd. Dit gebouwd werd verwoest tijdens de 2e wereldoorlog.

 

Lang geleden zijn Jeroen en ik gestopt met roken. Jeroen lust nog wel een sigaar zo af en toe. We hebben nog wel vrienden die tabak roken. Voor die vrienden kreeg Jeroen van een Franse kennis wat, door hem geteelde, bossen tabaksbladeren. Dit is er één van:

 

Maar ja, hoe verwerk je zoiets. Vroeger zag je dat natuurlijk van kinds af aan gedaan worden en al doende leert men. Een buurvrouw vertelde dat zij als kind voor haar vader de tabak moest verwerken. Jeroen is wat gaan experimenteren.

 

 

En dan moet je natuurlijk ook even keuren.

 

Het oordeel: Erg lekker, puur natuur! Ik maakte me nog even zorgen of de bladeren misschien niet goed schoon waren…..misschien was dat niet zo gezond…. Totdat Jeroen moest lachen en ook ik me weer herinnerde dat tabak in ieder geval nooit gezond is. Maar deze dus wel lekker en minder slecht dan al die met chemische stoffen versneden stokjes.

woensdag 29 oktober 2014

ATC Zoo

Une échange organisé par Sandrine. ATC reçu de la part de Marcelle

 

Uitwisseling georganiseerd door Sandrine ATC ontvangen van Marcelle
La mienne pour Marcelle:

De mijne voor Marcelle:                    

                                                           " Coucou Zoo"


dinsdag 28 oktober 2014

700 Postcrossing kaarten

Na 900 dagen lidmaatschap van Postcrossing heb ik al ruim 700 kaarten ontvangen en verstuurd. En ik vind het hele proces nog steeds leuk. Kaarten kopen, schrijven, versieren, versturen. Mooie postzegels kopen. Fietsritjes naar de brievenbus. Ik scan de kaarten die ik verstuur. Ook de beschreven zijde. Erg leuk om terug te lezen en ook praktisch als geheugensteuntje! Ik liet al eens eerder mijn zelfgemaakte kaarten zien. Hier mijn laatste creaties. De onderwerpen kies ik aan de hand van de voorkeuren van de ontvanger.

Après 900 jours d’adhésion à Postcrossing  j’ai reçu et envoyé plus que 700 cartes postales. Et tout me fait encore toujours très plaisir. L’achat, l’écriture, la décoration, les beaux timbres, le petit tour en vélo à la Poste etc. Je scan les cartes. Aussi le verso. Intéressant à relire et pratique comme mémento ! Je vous ai déjà montré mes cartes fait main. Voici mes dernières créations, pour lesquelles je prends toujours le thème préféré par le destinataire. 


 dinsdag 27 mei 2014

ATC la Suisse ATC ma petite auto

Weer 2 leuke uitwisseling georganiseerd door Sandrine.Het eerste thema is het land waar ze woont, Zwitserland. Ik kreeg "Suisse chérie" van Martine B. Wat een kleine kruisjes! 

De nouveau 2 échanges bien appréciées organisé par Sandrine.Premier thème, son pays, La Suisse. Martine B. m’a envoyé  « Suisse chérie » quels petits points! 

Vergezeld van een zeer toepasselijke kaart

Accompagné d’une carte postale très appropriéeVoor het eerst ging mijn kaartje "la montagne suisse"ook naar de persoon van wie ik er een ontving dus naar Martine B.

Pour la première fois ma carte "la montagne suisse" est partie chez la personne de la part de qui j’en ai reçu une, alors Martine B. 

Vervolgens raakte Sandrine geïnspireerd door ‘le salon international de l’auto’ in Genève. En bedacht het thema « ma petite auto »

Valérie maakte deze stijlvolle “voiture de collection”  

En suite Sandrine a trouvé de l’inspiration grâce au salon international de l’auto à Genève. Elle a proposé le thème « ma petite auto »

Valérie a créé cette “voiture de collection” très chic


 Kijk eens wat een leuke kaart zij meestuurde!

Regardez par quelle jolie carte son ATC  était accompagné !


Valérie kreeg van mij deze oldtimer "Monaco 1937"

Valérie a reçu ma voiture de collection "Monaco 1937" 

Weer veel plezier beleefd aan het geheel. Eerst bedenken dan borduren. Het opsturen en ontvangen gaat ook gepaard met leuk contact in de vorm van kaartjes en e-mails. Ook hebben veel deelnemers een weblog en zo volg ik nu al diverse blogs van mensen met dezelfde hobby als ik. Dat is erg leuk.

Ces participations m’ont encore une fois emporté beaucoup de plaisir. D’abord la création dans la tête, ensuite la broderie. L’échange apporte aussi des contacts agréables en forme de cartes postales et emails.  Beaucoup de participantes ont un weblog. Je suis pas mal des personnes avec le même hobby que moi et c’est très divertissant.

zondag 20 april 2014

ATC Pasen - ATC Pâques

Josiane  organiseerde de paasuitwisseling "konijn-kip-ei" (In Frankrijk is de paashaas een konijn) Dit kippetje met eitjes kreeg ik van Marie. Héél fijn werk. Mooie kleuren!

Josiane est l’organisatrice de l’échange de Pâques "lapin-poule-œuf"(Aux Pays Bas le lapin de Pâques est un lièvre) Marie m’a envoyé cette poulette avec ses œufs. Un travail très fin avec de belles couleurs !
Voor Marie maakte ik deze. Ik noemde het “trio printanier”

Pour Marie j’ai fait celle-ci. Je l’ai nommé « trio printanier »