dinsdag 27 mei 2014

ATC la Suisse ATC ma petite auto

Weer 2 leuke uitwisseling georganiseerd door Sandrine.Het eerste thema is het land waar ze woont, Zwitserland. Ik kreeg "Suisse chérie" van Martine B. Wat een kleine kruisjes! 

De nouveau 2 échanges bien appréciées organisé par Sandrine.Premier thème, son pays, La Suisse. Martine B. m’a envoyé  « Suisse chérie » quels petits points! 

Vergezeld van een zeer toepasselijke kaart

Accompagné d’une carte postale très appropriéeVoor het eerst ging mijn kaartje "la montagne suisse"ook naar de persoon van wie ik er een ontving dus naar Martine B.

Pour la première fois ma carte "la montagne suisse" est partie chez la personne de la part de qui j’en ai reçu une, alors Martine B. 

Vervolgens raakte Sandrine geïnspireerd door ‘le salon international de l’auto’ in Genève. En bedacht het thema « ma petite auto »

Valérie maakte deze stijlvolle “voiture de collection”  

En suite Sandrine a trouvé de l’inspiration grâce au salon international de l’auto à Genève. Elle a proposé le thème « ma petite auto »

Valérie a créé cette “voiture de collection” très chic


 Kijk eens wat een leuke kaart zij meestuurde!

Regardez par quelle jolie carte son ATC  était accompagné !


Valérie kreeg van mij deze oldtimer "Monaco 1937"

Valérie a reçu ma voiture de collection "Monaco 1937" 

Weer veel plezier beleefd aan het geheel. Eerst bedenken dan borduren. Het opsturen en ontvangen gaat ook gepaard met leuk contact in de vorm van kaartjes en e-mails. Ook hebben veel deelnemers een weblog en zo volg ik nu al diverse blogs van mensen met dezelfde hobby als ik. Dat is erg leuk.

Ces participations m’ont encore une fois emporté beaucoup de plaisir. D’abord la création dans la tête, ensuite la broderie. L’échange apporte aussi des contacts agréables en forme de cartes postales et emails.  Beaucoup de participantes ont un weblog. Je suis pas mal des personnes avec le même hobby que moi et c’est très divertissant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten