maandag 22 februari 2021

Onderdeel van een groter geheel
Ronddolend op het internet kwam ik in 2007 het project van de Regenboogkussens tegen.  Het idee dat ik iemand plezier kon doen met het uitoefenen van mijn hobby vond ik leuk. In de loop van de jaren is het veel meer geworden dan alleen leuk. Het is heel bijzonder hoe alle energieën samenkomen in het eindresultaat van een Regenboogkussen.

De energie van de liefde van de aanvrager, de energie van de zorgvuldigheid van het in behandeling nemen van de aanvraag, de energie van vijf paar handen die enkele uren naald, draad en stof beroeren om het persoonlijke thema te borduren en de energie van de naaister die al haar stofjes en creativiteit tevoorschijn haalt en alle energieën bundelt in een uniek kussenhoes.

Toen het in 2017 met mij niet goed ging en ik, tot mijn verrassing, zelf ontvanger mocht zijn van een Regenboogkussen, voelde ik wat deze bundel met energie in de vorm van een kleurrijk persoonlijk monumentje met je doet.

Ik vind het bijzonder dat we de ontvanger en de aanvrager iets moois cadeau kunnen doen. Ik ben dankbaar dat ik onderdeel mag zijn van dit bijzondere initiatief.

 

Wilt u ook borduren voor de Regenboogkussens? 

Vele handen maken licht werk! Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wanneer er een nieuwe aanvraag komt bepaalt u zelf of u op dat moment tijd en zin heeft om een lapje te borduren. Op de website vindt u alle informatie en een contactformulier.

 

Wilt u een Regenboogkussen aanvragen? 

Kent u iemand in uw naaste omgeving die wel een steuntje in de rug kan gebruiken, vraag dan een kussen aan via ons aanvraagformulier op de website

www.regenboogkussens.nl

Op de website ziet u o.a. de Regenboogkussens welke wij de afgelopen 5 jaar mochten maken. Deze galerij is een lust voor het oog.  

 

U kunt de Regenboogkussens ook op Facebook volgenDit kussen mocht ik ontvangen


En dit heb ik vastgegelegd in mijn "journal brodé"


dinsdag 12 januari 2021

Collection ATC NoëlGrace à l'organisation de Sandrine j'ai reçu cette collection ATC Noël pendant les 9 dernières semaines de 2020.

Numéro 1 & 9 : création de Lin Pulsion

 


Ce qu'il m'a fait 9 jolis courriers:

Merci Alice47
 Merci Marie-Claude

Merci
Elizabeth
Merci Fabienne

 Merci  Catherine

Merci

Merci Huguette
Merci Caprice37

Merci  Frédérique
 Les miens : 

  donderdag 1 oktober 2020

WORLD POSTCARD DAYRead all about the world postcard day here. 

Lees hier alles over the world postcard day.

Pour tout savoir sur la journée mondiale de la carte postale, cliquez ici.


It's a wonderful day to write cards. It's raining cats and dogs!


I will send some postcards via Postcrossing and of course I will not forget my pen friends.

It also seems like the right day to show our collection of postcards from our watermill.Het is een prachtige dag om kaarten te schrijven. Het regent pijpenstelen!


Ik zal via Postcrossing enkele kaarten versturen en natuurlijk mijn penvriendinnen niet vergeten.

Het lijkt mij ook de geschikte dag om onze collectie ansichtkaarten van onze watermolen te laten zien.C'est une journée merveilleuse pour écrire des cartes. Il pleut des cordes ! 


J'enverrai des cartes postales via Postcrossing et bien sûr n'oublierai pas mes amies de correspondance.

Cela semble également être le bon jour pour montrer notre collection de cartes postales de notre moulin à eau.


Montage:
View from the main road D 343 -  Zicht vanaf de weg D 343 - Vue de la Departementale 343


dinsdag 1 september 2020

COVID-19 dans mon journal brodé

 


Que écrire sur un virus qui a envahi le monde entier ? 

J'ai vite compris que toutes les situations difficiles préexistantes deviendraient encore plus compliquées pour tout le monde. Les mesures pour contenir le virus ont des conséquences profondes dans tous les domaines. Social, économique, psychologique, etc. Autant j'aime écrire, les mots ne veulent pas couler ces derniers temps. Tous les mots sur le COVID-19 qui ont déjà été écrits et dits font un désordre dans ma tête. Commander ces mots dans mon propre ordre ne se déroulera pas sans heurts. 

Alors laisse-moi broder….

Que broder sur un virus qui a envahi le monde entier ? 

Quand je brode dans mon « journal brodé », c'est aussi un moment pour moi de réfléchir et de traiter les événements. La broderie est agréable et lente et cela compense le rythme du monde, qui est trop rapide pour moi.

Il m'a fallu du temps avant de savoir quelles images je broderais. J'ai choisi le 17 mars comme date. C'est le jour du début du confinement chez nous en France.

J'espère que cela arrivera aussi au point où, dans un avenir pas trop lointain, je pourrai broder une seringue parce qu’un vaccin aura été développé.


Wat te schrijven over een virus dat de hele wereld in zijn greep heeft? 

Ik begreep al snel dat alle reeds bestaande moeilijke situaties voor alle mensen nog ingewikkelder zouden worden. De maatregelen om het virus in bedwang te houden hebben verstrekkende gevolgen op alle vlakken. Sociaal, economisch, psychologisch etc. Hoezeer ik ook van schrijven houd, de woorden willen de laatste tijd niet vloeien. Alle woorden over COVID-19 die al zijn geschreven en gesproken maken een rommeltje in mijn hoofd. Deze woorden ordenen in mijn eigen volgorde wil nog niet vlotten. 

Borduren dan maar… 

Wat te borduren over een virus dat de hele wereld in zijn greep heeft? 

Wanneer ik in mijn “journal brodé” borduur, is dat voor mij ook een moment om gebeurtenissen te overdenken en te verwerken. Borduren gaat lekker langzaam en dat compenseert het tempo van de, voor mij te snel, voortrazende wereld.

Het duurde wel even voordat ik tot een ontwerp kwam. Als datum koos ik 17 maart. Dat is de dag dat wij in Frankrijk in volledige lockdown gingen. 

Ik hoop dat het ook zover zal komen dat ik, binnen niet al te lange tijd, een injectiespuit kan borduren omdat met een vaccin heeft ontwikkeld. 


zaterdag 8 augustus 2020

L’architecture de Saint-Pol-sur-Ternoise dans mon journal brodé

 

Il y a quatre ans, j'ai commencé avec mon journal brodé. Je travaille maintenant sur la neuvième page de 30x30 cm. Un journal contient souvent des informations personnelles. Je préfère garder certaines images brodées pour moi. Mais il reste assez à montrer sur le World Wide Web. 

Vier jaar geleden ben ik begonnen met mijn geborduurde dagboek. Ik ben inmiddels bezig met de negende pagina van 30x30 cm. Nu bevat een dagboek vaak persoonlijke informatie. De geborduurde plaatjes daarvan hou ik liever privé. Maar er blijft voldoende over om wel te laten zien op dit Wereld  Wijde Web. 

Comme le début de ma page de l’an 2020 : 

Zoals het begin van mijn pagina van het jaar 2020. Inspiré par l'exposition « une ville transformée », j'ai décidé de faire une excursion photo à l'aide de cartes postales des années 50 et 60 de l'architecture de Saint-Pol-sur-Ternoise.


Geïnspireerd door de expositie  » une ville transformée »  besloot ik een foto excursie te maken aan de hand van ansichtkaarten uit de jaren 50 en 60 van de architectuur van Saint-Pol-sur-Ternoise. 

(un article dans L'abeille de la Ternoise)


Trocadero avant guerre
Trocadero après guerre


Cité Mieux Vivre
La Piscine


La 

Gare  - l'arbre a bien grandi ! 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, 60% de Saint-Pol-sur-Ternoise est détruit.

La nouvelle église a été achevée en 1960. La mairie est également d'après-guerre. Seule l'Ancienne chapelle des Sœurs Noires du XVIIIe siècle a été conservée. 

Aan het einde van de tweede wereldoorlog was 60% van Saint-Pol-sur-Ternoise verwoest.

De nieuwe kerk kwam gereed in 1960. Ook het gemeentehuis is van na de oorlog. Alleen de “Ancienne chapelle des Soeurs Noires” uit de 18e eeuw is bewaard gebleven.

 J'ai brodé ces trois bâtiments sur la base d'une de mes photos prise au printemps 2017.

 De cette façon, plusieurs de mes passe-temps se rejoignent. Visite de musée, cartes postales, photographie, broderie.

 

Deze drie gebouwen borduurde ik aan de hand van een van mijn foto’s gemaakt in het voorjaar van 2017.

Op deze manier komen verschillende van mijn liefhebberijen bij elkaar. Museumbezoek, ansichtkaarten, fotografie, borduren.